Brandveiligheid

Voldoet u aan Wet- en regelgeving Bouwbesluit?

Er zijn om de brandveiligheid in een gebouw te borgen verschillende soorten maatregelen mogelijk. Door ons is in samenwerking met anderen een Specifieke Brandveiligheids-analyse ontwikkeld. Met deze analyse bekijken wij u gebouw of deze nog voldoet aan brandveiligheid. Wij doen dat middels een rapportage met uiteindelijk conclusies en aanbevelingen. Hieruit volgt dan een gericht advies naar u toe. Bijvoorbeeld door een brandscheiding te plaatsen en-of verbetering van de huidige brandscheiding. Maar ook wordt er kritisch gekeken naar de aanwezige Bhv-organisatie. Onze medewerkers zijn geschoold in Brandpreventie en Fire Safety engineering (SFE).

Heeft u interesse of heeft u een vraagstuk? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.